نشانی دفتر مرکزی

تهران ، خیابان گاندی جنوبی ، پلاک 87

تلفن تماس

+9821 88770350 , +9821 88775535 , +9821 88772566 , +9821 88875226-27

رایانامه

info@morvaridoil.com

تماس با مدیران شرکت

مدیرعامل

Email: Ceo@morvaridoil.com

معاون مالی

Email: Financial@morvaridoil.com

معاون فنی و مهندسی

Email: Engineering@morvaridoil.com

معاون بازرگانی و اقتصادی

Email: Commerce@morvaridoil.com

معاون توسعه منابع انسانی

Email: HRD@morvaridoil.com