نام پروژه

مطالعه مفهومی و مهندسی پایه پالایشگاه میعانات گازی

مالک

شرکت نفت مروارید پارسیان

همکاران

محل اجرای طرح

گچساران ، کهگیلویه و بویر احمد

شرح پروژه

پالایشگاه میعانات گازی مروارید پرشین با ظرفیت 120000 بشکه در روز بر پایه میعانات گازی پارس جنوبی می باشد. هدف اصلی و نهایی پروژه تولید با مشخصات یورو پنج ، ارزش افزوده، اجتناب از صادرات مواد خام و در نتیجه ایجاد فرصت های شغلی است
خوراک پالایشگاه یا از طریق خط لوله از عسلویه و یا به صورت متناوب با کشتی و آب از تاسیسات آبگیری خلیج فارس می باشد
محصولات در مخازن ذخیره سازی ذخیره می شوند و از طریق اسکله ها صادر می شوند. ظرفیت کل ذخیره سازی 2.3 میلیون بشکه است. استاندارد و مشخصات اصلی طراحی پالایشگاه بر اساس شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت با رعایت الزامات زیست محیطی به عنوان دغدغه اصلی می باشد